Gehoor en auditieve vaardigheden

U of uw kind hoort minder goed en er is mogelijk sprake van daarmee samenhangende stem-, spraak- en/of taalstoornissen.
Er kan echter ook sprake zijn van problemen in de auditieve verwerking. Dit houdt in dat, ondanks een normaal audiogram,  u / uw kind toch problemen heeft met het verwerken van auditieve informatie.

Bij auditieve verwerkingsproblemen (AVP) heeft men moeite met de vaardigheden die nodig zijn voor het verstaan en begrijpen van mondelinge informatie, moeite met het verwerken van geluiden, klanken en spraak.
Problemen met de auditieve verwerking kan gevolgen hebben voor de spraak, taal of het leren. Daarnaast zien we vaak een combinatie met andere problemen zoals, slechter presteren op school, problemen bij het vervullen van klassikale opdrachten, een korte aandachtspanne, snel afgeleid zijn.

De auditieve functies spelen ook een grote rol bij de leesvoorwaarden en het leren lezen en spellen.
Kinderen van groep 2 moeten aan een aantal leesvoorwaarden voldoen, voordat ze naar groep 3 kunnen. Voorbeelden hiervan zijn: ‘hakken-plakken’, het kunnen losmaken van letters in een woord en ook weer samenvoegen tot één woord of ‘auditieve discriminatie’, het kunnen horen van verschillen tussen klanken / woorden.

Hoe werken wij?

  • Middels onderzoek en observatievragenlijsten krijgt u zicht op de problemen
  • Wij adviseren / informeren ouders en de leerkracht
  • Wij ondersteunen de taal met gebaren (NmG: Nederlands met Gebaren)
  • Wij trainen de leesvoorwaarden, zoals het discrimineren van klanken, het hakken en het plakken, het klankbewustzijn, …
  • Het verbeteren van het geheugen
  • Werkgeheugentraining Jungle Memory (gerichte training gedurende een periode van gemiddeld 8 weken)
  • Het aanreiken / aanleren van compenserende strategieën bij de wat oudere kinderen

Downloads:

Jungle Memory Training

Checklist kinderen AVP

Checklist volwassenen AVP

Slechthorendheid

 
 
 


Spraakmakend goed

 
Facebook Logopedie Veldhoven
 

Logopediepraktijk
Esther van den Heuvel

Pastoor Jansenplein 15
5504 BS Veldhoven
Tel. 040-2548670
Frans Bekersstraat 1
5504 JA Veldhoven
Tel. 040-2548670

[email protected]

 
 

© Logopediepraktijk Esther van den Heuvel 2019 | Website: Two Visions | .   
 
Lid van de NVLF en kwaliteitsgeregistreerd KwalregisterParamed_logo1.jpg nvlflogowit.jpg