Nieuws

Wat is de "waarde van logopedie"? 

 


 

In april 2019 hebben Lindsay en Esther een cursus gevolgd op het gebied van Begrijpend Lezen. We hadden een groep enthousiaste collega's verzameld, zodat we deze cursus konden houden op onze locatie aan de Frans Bekersstraat in Veldhoven. Toolkit Begrijpend Lezen: Leerzaam en weer eens benadrukt hoe breed en belangrijk het begrijpend lezen is!In juni 2018 hebben Esther en Ans een erg fijne cursus mbt stotteren gevolgd in Rotterdam: RESTART-DCM.
Het Demands & Capacities Model is een behandelmethode voor stotteren bij kinderen.
RESTART DCM is één van de twee wetenschappelijk geteste stottertherapieën die in Nederland toegepast worden voor behandeling van stotteren bij jonge kinderen. Meer algemene informatie over stotteren is te vinden op www.stotteren.nl en www.nedverstottertherapie.nl.


Met ingang van januari 2018 hebben wij een nieuwe collega in de praktijk! Lindsay van Kemenade heeft haar baan in 's Hertogenbosch verruild voor het werken bij ons in de praktijk Lachen. Lindsay is allround logopedist en preverbaal logopedist.

In maart '18 gaat zij meteen een verdiepingscursus OMFT (Oro Myo Functionele Therapie) volgen, zodat zij zich nog meer kan verdiepen in deze oefentherapie.
Welkom Lindsay en heel veel werkplezier in Veldhoven!


Ans Schalks heeft in november 2017 de cursus Méér dan larynxmanipulatie gevolgd. De cursus is gericht op onderzoek en behandeling van houdings-, adem-, slik- en stemspieren. Larynxmanipulatie wordt o.a. toegepast bij cliënten met stemproblemen, slikproblemen en articulatieproblemen (al dan niet van neurogene aard).


Aangezien wij erg enthousiast blijven over de aanpak van Hodson&Paden op het gebied van fonologische articulatieproblemen, gaat Manon in oktober 2017 met de 3 daagse cursus "Fonologische stoornissen bij kinderen" beginnen. Op deze manier kunnen wij praktijk-breed de articulatiestoornissen van jonge kinderen zorgvuldig onderzoeken en met een professionele aanpak de fonologische ontwikkeling ondersteunen.


Heeft uw kind last van speekselverlies? Ook hier kunnen wij binnen onze logopediepraktijk mee aan de slag!
Esther Alders en Esther van den Heuvel hebben in oktober 2017 de workshop DRIP-s gevolgd in UMC Radboud in Nijmegen. Hierbij zijn o.a. handreikingen en observatielijsten behandeld waarmee we het speekselverlies van jonge kinderen in kaart kunnen brengen en er is besproken hoe we dit vervolgens kunnen aanpakken.
Het was een interessante dag!


Eind september '16 staat er weer een interessante workshop op de agenda Lachen.
Manon van Akere en Esther van den Heuvel gaan de aan de slag met "Wijs met letters". Die dag krijgen we nieuwe input op het gebied van kleuters en beginnende geletterdheid. Fijn!


Ans Schalks heeft zich in de periode januari-april 2016 mogen verdiepen in lees- en spellingsproblemen / dyslexie. Zij heeft de cursus Dyslexie: herkenning, onderzoek en behandeling in Utrecht gevolgd en kan nu weer met de laatste nieuwtjes aan de slag in de praktijk!


Kwaliteitsregister:
Alle logopedisten binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Esther van den Heuvel heeft inmiddels haar herregistratie behaald (2015-2020)! Lachen


Zomervakantie 2016:
Gedurende de zomervakantie is de praktijk 2 à 3 dagen per week geopend. Er is een aangepast rooster en collega's wisselen elkaar af, zodat de behandelingen door kunnen gaan.


In juni 2015 hebben Esther van den Heuvel en Manon van Akere in Venlo de cursus 'Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen' gevolgd. De cursus werd gegeven door José Schraven.
Een zeer heldere en gestructureerde methodiek wordt aangereikt die bij elke schoolmethode ingezet kan worden. We merken al direct resultaat bij de kinderen die we met deze methode ondersteunen.


Bevallen! Op 29 mei 2015 is Esther Alders bevallen van haar 2e kindje: een mooie dochter, Jinthe!
Gedurende haar afwezigheid worden de behandelingen overgenomen door Manon van Akere. Manon is sinds januari 2015 bij ons in de praktijk werkzaam. In september zal Esther haar werkzaamheden in de praktijk weer oppakken.


In maart en april 2015 hebben wij een erg leuke training gevolgd: "Logopedie in een Notendop"!
Hiermee kunnen wij ook op basisscholen cursussen aanbieden.
Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten en IB-ers en biedt de mogelijkheid om logopedische problemen bij kinderen te signaleren.
Met het wegvallen van de screening in de meeste kleutergroepen (voorheen door GGD), worden sommige stoornissen niet, of veel te laat gesignaleerd, waardoor de problemen groter worden en het kind kan vastlopen in de ontwikkeling. Hiermee ontstaat de noodzaak om leerkrachten te trainen in het signaleren.
Als leerkracht zie je de kinderen voor een groot deel van de week, de leerkracht is ook als geen ander in staat in de klas of op het schoolplein vaak voorkomende logopedische stoornissen te signaleren. 
Na het volgen van de cursus ben je als leerkracht in staat op een zo betrouwbaar mogelijke wijze symptomen in de spraak-taalontwikkeling die mogelijk duiden op een logopedische problematiek te signaleren en ken je de procedure om van signaleren tot screening door de logopedist over te gaan.
Mocht je als leerkracht of schoolteam geïnteresseerd zijn in deze cursus, neem dan contact met ons op.


Esther Alders is in september 2014 gestart met een verdiepingscursus Dyslexie. Zij gaat zich hiermee verder specialiseren op het gebied van logopedische interventies bij lees- en spellingsproblemen.


Nederlands met ondersteunende gebaren (NmG): Ans Schalks en Esther Alders zijn geslaagd voor de cursus! Wij werken binnen de praktijk met jonge kinderen die moeite hebben met communiceren. Door het inzetten van ondersteunende gebaren naast de gesproken taal, begrijpen en leren kinderen nieuwe woorden makkelijker.


Eind 2014 openen wij een 2e praktijklocatie op het Pastoor Jansenplein in Veldhoven. De praktijk is gevestigd in de nieuwe MFA-Zuid (Multi Functionele Accommodatie).


In januari 2014 hebben we de cursus tot Jungle Memory Coach gevolgd. Dit betreft een training voor het werkgeheugen en deze wordt sinds 2013 ook in Nederland gegeven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther van den Heuvel. Misschien is deze training ook voor uw kind een mooie aanvulling. 


Wij zijn sinds 2013 aangesloten bij het netwerk MS Zorg Nederland.


Esther van de Heuvel is geregistreerd Pre-logopedist sinds 2013.


Esther Alders is 16 augustus 2013 bevallen van een zoon: Wout!


In juni 2013 heeft Esther van den Heuvel een praktische en verdiepende cursus gevolgd voor behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie in de zorg. Waren weer erg interessante dagen!


Op 5 en 6 maart 2013 heeft Esther Alders de cursus 'Stemtherapie bij beroepssprekers' gevolgd.
Hiermee kunnen we binnen de praktijk op efficiënte manier (beroepssprekers met) adem- en stemklachten onderzoeken en behandelen.


Esther van den Heuvel heeft in de maanden februari - juni 2013  de 'cursus NmG' gevolgd.
Nederlands met Gebaren ter ondersteuning van de communicatie met niet of nauwelijks sprekende kinderen en/of mensen met gehoorproblemen.


Veiligheid voorop! In juli en oktober 2012 is door ons EHBO / hulpverlening specifiek gericht op kinderen door ons gevolgd.


In de maanden maart, april en mei 2012 heeft Esther Alders de cursus 'Fonologische stoornissen bij kinderen' volgens Hodson & Paden gevolgd en succesvol afgerond! Onderzoek en behandeling volgens deze benadering is al zeer effectief gebleken. Esther van den Heuvel werkt al enkele jaren op deze manier met (jonge) kinderen met articulatieproblemen.


In oktober 2011 heeft Esther van den Heuvel de cursus 'Taal in Blokjes' succesvol afgerond, gericht op het behandelen van lees- en spellingproblemen.
Daarnaast heeft ze in november 2011 een 2-daagse workshop woordenschat 'Met woorden in de weer!' volgens Verhallen gevolgd.


Directe Toegankelijkheid: Zonder verwijzing naar de logopedist.
Wij zijn DTL-proof!
Met ingang van augustus 2011 heeft u in onze praktijk geen verwijzing meer nodig van huisarts of specialist om een afspraak te maken. 
U kunt zowel mèt als zonder verwijzing bij ons terecht. Als u besluit om rechtstreeks bij ons aan te melden, nemen wij een DTL-screening af om te kijken of u aan het juiste adres bent. In een korte sessie zullen wij u een aantal vragen stellen over uw gezondheid. Van daaruit wordt bepaald of behandeling kan starten of dat u alsnog naar uw huisarts moet voor advies.
De kosten voor de DTL-screening wordt in veel gevallen door de zorgverzekeraar vergoed. Nog niet alle zorgverzekeraars gaan echter mee in dit nieuwe proces per augustus 2011. Informeert u zelf bij uw zorgverzekeraar of (en vanaf welke datum) ze DTL vergoeden!
Mocht uw verzekeraar DTL nog niet vergoeden, kunt u een verwijzing voor logopedie vragen bij uw huisarts.


In maart 2011 heeft Esther van den Heuvel de cursus 'PROMPT' gevolgd. Deze cursus biedt een tactiel kinetische benadering voor spraakstoornissen. Met PROMPT helpt de logopedist de cliënt met het vormen van de bewegingspatronen van de spraakklanken door het manipuleren van de gewenste spiergroepen en lokalisaties.


BSN en Logopedie: Let op! Vanaf 2009 zijn zorgverleners verplicht om uw burgerservicenummer te noteren bij uw gegevens. Bij de eerste afspraak vragen wij u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.  Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek en persoonsgebonden nummer. Het is te vinden op uw paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Bij uitwisseling van (medische) gegevens tussen zorgverleners, indicatieorganen en zorgverzekeraars zorgt het gebruik van uw BSN ervoor dat er minder fouten gemaakt worden.
Kijk voor meer informatie hierover op www.infobsnzorg.nl.

 
 
 


Spraakmakend goed

 
Facebook Logopedie Veldhoven
 

Logopediepraktijk
Esther van den Heuvel

Pastoor Jansenplein 15
5504 BS Veldhoven
Tel. 040-2548670
Frans Bekersstraat 1
5504 JA Veldhoven
Tel. 040-2548670

[email protected]

 
 

© Logopediepraktijk Esther van den Heuvel 2019 | Website: Two Visions | .   
 
Lid van de NVLF en kwaliteitsgeregistreerd KwalregisterParamed_logo1.jpg nvlflogowit.jpg