Esther Alders

Sinds 2009 ben ik afgestuurd als logopedist aan de Hogeschool in Nijmegen. Gedurende de opleiding heb ik ervaring opgedaan in het Speciaal Basisonderwijs, bij een Kinderdienstencentrum voor kinderen met een beperking en in en een vrijgevestigde logopediepraktijk.

Na mijn studie heb ik vervanging gedaan binnen het Speciaal Onderwijs en ben ik gaan werken in een logopediepraktijk. Hierdoor heb ik ervaring opgedaan in het werken met kinderen die in hun ontwikkeling problemen ervaren in de communicatie, zoals kinderen met spraak-/taalproblemen, schisis, stemproblemen, afwijkend mondgedrag en lees-/spellingsproblemen.

In de praktijk werk ik met zowel kinderen als volwassenen en met uiteenlopende logopedische problematieken. Deze afwisseling houdt me scherp en maakt mijn werk boeiend en uitdagend.

Door middel van scholing en cursussen heb ik mij o.a. verdiept in;

  • (Jonge) kinderen met spraakproblemen (Hodson & Paden)
  • Dyslexie: herkenning, onderzoek en behandeling
  • Stemtraining bij beroepssprekers
  • DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie)
  • NmG: ondersteunende gebaren
  • Dyslexie: logopedische interventies bij lees- en spellingsproblemen 

Tijdens de behandeling staat de cliënt centraal. Ik streef er naar om cliënten in een prettige sfeer positief te laten ontwikkelen. Motivatie, uitdaging en afwisseling voor alle betrokkenen vind ik belangrijk.

 
Facebook Logopedie Veldhoven
 

Logopediepraktijk
Esther van den Heuvel

Pastoor Jansenplein 15
5504 BS Veldhoven
Tel. 040-2548670
Frans Bekersstraat 1
5504 JA Veldhoven
Tel. 040-2548670

info@logopedie-esthervandenheuvel.nl

 
Lid van de NVLF en kwaliteitsgeregistreerd KwalregisterParamed_logo1.jpg nvlflogowit.jpg