Esther van den Heuvel

Sinds juni 1997 ben ik werkzaam als logopedist. Ik heb de opleiding logopedie gevolgd op de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven.
Na mijn afstuderen ben ik meteen als logopedist aan de slag gegaan in een praktijk in Veldhoven. Na enkele maanden kwam de mogelijkheid om de praktijk over te nemen. Ik heb me toen als zelfstandige logopedist gevestigd bij een fysiotherapiepraktijk op de Dorpstraat in Veldhoven-Dorp. 

Ik merkte al vrij snel dat het werken met kinderen, hen begeleiden en helpen echt ‘mijn ding’ is. Na 2 jaar fulltime als logopedist te werken ben ik bij OSO (Opleidingen Speciaal Onderwijs) de opleiding voor Remedial Teaching gaan volgen. Gezien de grote samenhang tussen de problemen op het gebied van spraak-, taal- en leerontwikkelingen, bleek dit een mooie verdieping.

In juni 1999 heb ik ervoor gekozen om naast het werk als logopedist in de vrije vestiging ook te gaan werken in het Speciaal Onderwijs, een voormalige LOM-school, met IOBK-afdeling (kleuters) in Eindhoven. Ik heb vervolgens 7 jaar met veel plezier op beide plekken gewerkt. 
Het krijgen van een lieve dochter en zoon heeft me echter doen besluiten om mijn tijd wat anders in te gaan delen en enkel in de praktijk verder te gaan. 
In 2006 is de praktijk verhuisd naar een grotere locatie, opnieuw gevestigd bij een fysiotherapiepraktijk, maar nu op de Frans Bekersstraat in Veldhoven-Dorp.
Ik heb inmiddels 3 leuke en enthousiaste collega’s in de praktijk erbij en samen kunnen wij jong en oud goed begeleiden!

Ik ben allround logopedist. Ik heb inmiddels veel extra bij- en nascholing gevolgd, onder andere op het gebied van articulatie, afwijkende mondgewoonten en mondgedrag, myo-functionele therapie, Prompt, taalstimulering en taal-denken, stotteren/broddelen,  schisis, eet- en drinkproblematieken, neurologische aandoeningen en dyslexie.
Gezien mijn ervaring en scholing met betrekking tot lees- en spellingsproblemen heb ik me in 2011 kunnen inschrijven in het register dyslexiebehandelaar en ben ik lid van een Kwaliteitskring Dyslexie. Naast dit overleg neem ik deel aan een Multi Disciplinair Overleg (een intervisiegroep met psychologen, orthopedagogen, rt-ers, neuropsycholoog, kinder- en jeugdtherapeut, kinderarts en logopedist).
Gezien de goede samenwerking tussen de vrijgevestigde logopedisten en het CB – ZuidZorg Veldhoven worden ook (zeer) jonge kinderen steeds vaker gezien binnen de praktijk. In 2013 ben ik daarom ook extra scholing gaan volgen op het gebied van onderzoek en behandeling bij baby's en (zeer) jonge kinderen met eet- en drinkproblemen en werk ik nu ook als geregistreerd Pre-logopedist.
In 2020 is NAH-tuurlijk gestart, een expertiseteam voor neurorevalidatie in de eerste lijn. We werken hierbij nauw samen met de ergotherapeut, fysiotherapeut en neuropsycholoog. Na voldoende scholing en werkervaring heb ik me in 2020 kunnen registreren als Afasietherapeut en zie ik steeds meer personen met neurologische aandoeningen na hersenletsel (NAH).