Werkwijze

Verwijzing of Direct Toegankelijk:

U heeft een verwijsbrief van uw huisarts of specialist:
Behandeling vindt plaats na verwijzing van een arts. Op basis van deze verwijzing wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar. U kunt dus contact met ons opnemen om een afspraak te maken. Het is de bedoeling om de verwijzing bij het eerste bezoek mee te brengen. Bij twijfel kan ook altijd een onderzoek aangevraagd worden, waarna een conclusie en advies geformuleerd wordt.

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL):
Ook zonder verwijzing kunt u een afspraak met ons maken. In dat geval vindt er een DTL-screening plaats. Dat is een soort vooronderzoek om te kijken of u aan het juiste adres bent, of uw klacht wel te maken heeft met een logopedisch probleem. Het hangt van meer factoren af of een behandeling gestart kan worden. Natuurlijk van de klacht zelf, maar ook van eventueel andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op logopedie. Zijn er twijfels of hebben wij meer informatie nodig, dan geven wij het advies om naar uw huisarts te gaan. Nadat u bij uw huisarts bent geweest kunt u vervolgens met een verwijsbrief voor logopedie alsnog een afspraak bij ons maken om onderzoek / behandeling te starten.

Aanmelding en intake:

Aanmelden kan telefonisch, via e-mail of via het aanmeldformulier op de site (Contact).
Bij aanmelding bespreken we met u wat de hulpvraag is en bij welke logopedist u het best terecht kunt. Er wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens deze 1e afspraak bespreken we de algemene en (relevante) medische gegevens en wordt de mogelijke vervolgaanpak duidelijk.

Onderzoek:

Na het intakegesprek volgt logopedisch onderzoek. Afhankelijk van het probleem, kan dit onderzoek één of meer sessies in beslag nemen. De onderzoeksresultaten worden met u besproken en in overleg wordt een behandelaanpak bepaald.

Behandeling:

Een behandeling duurt gemiddeld 25 minuten. De laatste 5 minuten van de behandeling worden gebruikt om informatie met u door te nemen en evt. huiswerkafspraken te maken. De frequentie is meestal 1x per week, maar dit kan variëren. De totale duur van behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem. Indien (medisch) noodzakelijk, wordt de behandeling ook aan huis gegeven. Hiervoor is echter wel een verwijzing van de huisarts nodig, waarop staat dat behandeling aan huis gegeven moet worden.

Onze ervaring is dat logopedie een multidisciplinaire aanpak vraagt. Wij werken regelmatig samen met andere deskundigen om een zo goed mogelijk totaalbeeld en een goede afstemming van behandeling te krijgen. Zo hebben wij o.a. contact / overleg met: collega logopedisten, leerkrachten, intern- en ambulant begeleiders, orthopedagogen, artsen, tandartsen, psychologen en andere paramedici.

Vergoeding:

Logopedische therapie zit in het basispakket van de verzekering, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Alle behandelingen worden volledig vergoed als u een verwijzing heeft van een huisarts of specialist. Voor volwassenen geldt enkel het eigen risico. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. De kosten van behandeling zullen in de meeste gevallen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Van groot belang is dus het juiste polisnummer door te geven.

Vergoeding bij DTL:
Op dit moment vergoeden nog niet alle zorgverzekeraars logopedie zonder verwijsbrief van uw huisarts/specialist. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Wat als er geen verwijzing is?

De behandeling wordt vergoed zodra er een verwijzing is van huisarts, tandarts of specialist (bijv. KNO-arts, kinderarts, neuroloog). Wij kunnen echter ook zonder verwijzing behandelen. De nota wordt dan naar het thuisadres gestuurd en de kosten voor behandeling zijn dan door u zelf te voldoen.

DTL: Directe Toegankelijkheid wordt niet door alle zorgverzekeraars vergoed. Vraag dit altijd eerst na bij uw zorgverzekeraar. Indien uw zorgverzekeraar ervoor gekozen heeft Directe Toegankelijkheid nog niet te vergoeden, kunt u een afspraak maken bij uw huisarts met de vraag om een verwijzing voor logopedie.

Afmelding:

Indien een gemaakte afspraak niet door kan gaan, dient u dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval 24 uur van tevoren te melden. Bij ziekte op de dag van de afspraak, dient u de afspraak voor 09.00 uur af te melden. De praktijk is altijd bereikbaar via telefoon (voicemail) of via e-mail.

Klacht?:

Als er iets niet gaat zoals u zou willen, hoor ik dat graag meteen. Als we er samen niet uitkomen, is het goed om te weten dat er binnen de praktijk een klachtenregeling is.

AVG - privacyreglement:

In 2018 is de wet op de privacy aangescherpt en deze wet gaat 25 mei 2018 van kracht (Algemene Verordering Gegevensbescherming). Hieronder kunt u lezen hoe wij dit in de praktijk geregeld hebben. Mochten er vragen zijn m.b.t. de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, vind ik het fijn als u daar mee komt. Een gesprek kan dan mogelijk voor verduidelijking zorgen.

Praktijkreglement (huisregels)

Privacyreglement

Klachtenregeling

WGBO

Betalingsvoorwaarden

Tarieven 2022