Mondfuncties

Afwijkend mondgedrag

Onder afwijkende mondgewoonten wordt o.a. verstaan: duimen, habitueel mondademen, nagelbijten, verkeerde tongligging in rust, problemen bij het slikken, overmatig speekselverlies, afwijkend kauwen. Deze mondgewoonten zijn van invloed op het spreken en kunnen een spraakprobleem als gevolg hebben. Het is daarom belangrijk dat deze gedragingen in kaart gebracht worden en meegenomen in de behandeling, aangezien zij het spraakprobleem mogelijk in stand houden.
Afwijkend mondgedrag kan tevens leiden tot afwijkende kaak- en/of gebitsstand. In dat geval werken wij graag samen met tandarts/orthodontist om zo de afwijking m.b.t. de spieren in en om het mondgebied tijdig te signaleren en aan te pakken.
  
Download informatie Afwijkende Mondgewoonten

OMFT

In de praktijk wordt o.a. gewerkt met OMFT (Oro-Myofunctionele Therapie), een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om het mondgebied.
Wij beschikken over een uitgebreid pakket aan onderzoeks- en behandelmateriaal om deze behandeling op een zinvolle manier invulling te geven en resultaten meetbaar en inzichtelijk te maken.

Download informatie OMFT artikel 1   -   artikel 2  -  artikel 3  -  artikel 4 

Eet- en drinkproblemen bij kinderen en volwassenen

Eet- en drinkproblemen kunnen op alle leeftijden voorkomen.
U kunt bij ons terecht met (zeer) jonge kinderen waarbij er problemen zijn met het eten, drinken, speekselverlies en/of de sensomotoriek.
Maar ook op volwassen leeftijd kunnen er zich problemen op dit vlak voordoen, bijvoorbeeld na een neurologische aandoening of ziekte (bijvoorbeeld door een beroerte, ongeval, of een aandoening van het zenuwstelsel zoals MS, Parkinson, A.L.S.).
Slikstoornissen kunnen ontstaan door veranderingen in de structuren van de mond, de keel en het strottenhoofd. Er kunnen problemen ontstaan in de aansturing van de spieren, of er kan sprake zijn van een plaatselijke beschadiging waardoor het slikken minder goed gaat.

 
 

Pre-logopedie

Deze specialisatie binnen de logopedie richt zich op problemen die kunnen ontstaan bij het (leren) eten en drinken, maar ook op de vroege spraak-taalontwikkeling (communicatieve ontwikkeling) bij kinderen van 0-2 jaar.

Wij begeleiden kinderen waarbij de communicatieve ontwikkeling niet of moeizaam op gang komt en kinderen die problemen hebben met het tot zich nemen/verwerken van voedsel.

Deze problemen uiten zich o.a in:

  • overvloedig speekselverlies
  • problemen bij het drinken uit de borst of fles
  • problemen bij lepelvoeding
  • problemen bij het kauwen


Wij staan geregistreerd in het register Pre-logopedie (NVLF-register), wat inhoudt dat we over voldoende extra scholing en ervaring beschikken om deze problematiek te behandelen.

De behandeling van jonge kinderen met eet- en drinkproblemen wordt in de meeste gevallen aan huis gegeven. Er vindt observatie en onderzoek plaats in de dagelijkse en vertrouwde omgeving van het kind.

Voor pre-logopedie is een verwijzing van een arts nodig (bijvoorbeeld een huisarts of een kinderarts). Dit is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er geen onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken.