Kwaliteit

Goede zorg bieden, afgestemd op de hulpvraag van de cliënt staat voor ons voorop!
Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen van ons vakgebied worden regelmatig cursussen en opleidingen gevolgd.

Wij zijn allen ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Deze registratie wil zeggen dat we voldoen aan de eisen van de beroepsgroep en voldoende na- en bijscholing hebben gevolgd om ook geregistreerd te blijven.
Daarnaast nemen we deel aan een Kwaliteitskring in de regio.

Tevens zijn wij een stageadres voor studenten van de Opleiding voor Logopedie (o.a. Fontys Hogeschool Eindhoven). Wij begeleiden studenten om een goede logopedist te worden en dat kan niet zonder praktijkervaring op te doen. Ook voor ons als stagebegeleiders heeft dit voordelen. Wij blijven op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen in het werkveld en blijven daarnaast scherp wat betreft onze visie en aanpak van behandeling.

De door ons gevolgde scholing bestaat o.a. uit:

 • 2000: Opleiding Remedial Teaching (OSO)
 • 2000: Denkstimulerende Gesprekstechnieken, DGM bij kinderen
 • 2002: Training tot Kwaliteitskringbegeleider: kwaliteit als gezamenlijke verantwoordelijkheid
 • 2003: Verbale ontwikkelingsdyspraxie
 • 2003: De stem in het onderwijs
 • 2005: Fonologische stoornissen bij kinderen vlg. Hodson&Paden
 • 2006: Schisis: beoordeling en behandeling van schisisspraak
 • 2006: Anders Kijken naar Kinderen: Basiscursus sensorische integratie (S.I.)
 • 2008: Stotteren: diagnostiek en behandeling bij (jonge) kinderen
 • 2009: Dyslexie: handelingsgerichte diagnostiek en interventie bij dyslexie
 • 2009: Logopedie en Tandheelkunde: oro-myofunctionele therapie (OMFT)
 • 2010: Stotteren / Broddelen; een (on)begrepen stoornis
 • 2010/2011: DTL, Directe Toegankelijkheid Logopedie
 • 2011: Prompt, introductie techniek
 • 2011: Woordenschat: met woorden in de weer!
 • 2011: Dyslexie: Taal in Blokjes (F&L methode)
 • 2011: Geregistreerd Dyslexiebehandelaar NVLF
 • 2012: Hodson & Paden: Fonologische stoornissen bij kinderen
 • 2012: Communicatieve Taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2-6 jaar (CT-II)
 • 2013: Stem: Stemtherapie bij beroepssprekers
 • 2013: NmG: Nederlands met Gebaren
 • 2013: Dyslexie: behandeling  van ernstige enkelvoudige dyslexie in de zorg
 • 2013: Pre-logopedie: Eet- en drinkproblematiek bij baby’s en zeer jonge kinderen
 • 2013: MS Zorg Nederland: aangesloten bij MS-netwerk
 • 2014: Werkgeheugen: training tot Jungle Memory Coach
 • 2014: NmG: Nederlands met Gebaren
 • 2014: Dyslexie: Geen diagnose dyslexie, wel leesproblemen – logopedische interventies
 • 2015: Logopedie in een notendop: Trainersprogramma Signalering van logopedische problemen door leerkrachten
 • 2015: Dyslexie: Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen
 • 2016: CELF-4-NL: verdiepingstraining t.b.v. het werken met diagnostisch taalonderzoek
 • 2016: Wijs met Letters – workshop beginnende geletterdheid / fonemisch bewustzijn bij kleuters
 • 2016: Dyslexie: Herkenning, onderzoek en behandeling
 • 2017: DRIP-s: zicht op speekselverlies bij 0-4 jarigen
 • 2017: Hodson & Paden: Fonologische stoornissen bij kinderen
 • 2017: Méér dan larynxmanipulatie
 • 2018: OMFT: verdiepingscursus oromyofunctionele therapie Logopedie en Tandheelkunde
 • 2018: Stotteren: Demands&Capacities Model – RESTART-DCM
 • 2019: Stemtherapie bij kinderen
 • 2019: TOS-training: Toolkit Begrijpend Lezen
 • 2020: AFASIE: diagnostiek en therapie – Rijndam Ziekenhuis
 • 2020: Geregistreerd Afasietherapeut NVLF
 • 2020: NAH-tuurlijk: aangesloten bij expertiseteam neurorevalidatie
 • 2020: Fonologie: ‘dat zeg ik toch!’
 • 2020: Ontwikkelingspion: bouwstenen in de ontwikkeling
 • 2021: Pre-logopedie: Masterclass ‘Flesweigeren’
 • 2021: COVID-19: samenwerking fysiotherapeut en logopedist
 • 2021: Pre-logopedie: Eet- en drinkproblemen II (verdieping)
 • 2022: Stemproblematieken voor de neurologopedist
 • 2022: Méér dan Larynxmanipulatie – manuele facilitatie van de larynx

Heeft u een vraag m.b.t. bovenstaande gebieden of twijfelt u of wij u kunnen helpen op een bepaald gebied?
Vraag er ons gerust naar, dan lichten wij dit toe!