Onze visie

Spreken is een ingewikkeld proces.

Stem, spraak en taal zijn voor mensen belangrijke instrumenten om contact te maken met anderen. Door te communiceren geven we uiting aan wat er in ons leeft en presenteren we onszelf.

Totale persoon

Wij bekijken de persoon vanuit een breed perspectief. De hele persoon met de omgeving en al zijn kenmerken, zijn van belang voor de invulling van de behandeling. Geen mens is tenslotte hetzelfde.

Vraaggericht

De klacht is het uitgangspunt van de behandeling. Wij vinden het belangrijk om in een persoonlijke sfeer, vraaggericht te werken. Samen zoeken wij naar de meest optimale vorm om de klacht te verminderen of te verhelpen.

Warmte

Er wordt een oefensituatie gecreëerd waar vertrouwen en warmte een basis vormen, zodat ontwikkeling en groei mogelijk is.

Kwaliteit

Ons streven is het leveren van kwaliteit. Dit is mogelijk door een actieve houding van zowel logopedist als cliënt.