Gehoor en auditieve vaardigheden

U hoort minder goed en er is mogelijk sprake van daarmee samenhangende stem-, spraak- en/of taalstoornissen. Er kan ook sprake zijn van problemen in de auditieve verwerking. Dit houdt in dat, ondanks een normaal audiogram, u toch problemen heeft met het verwerken van auditieve informatie.

Bij problemen met auditieve verwerking heeft men moeite met de vaardigheden die nodig zijn voor het verstaan en begrijpen van mondelinge informatie, moeite met het verwerken van geluiden, klanken en spraak.

Hoe werken wij?

  • Middels onderzoek en observatievragenlijsten krijgt u zicht op de problemen
  • Het verbeteren van het geheugen
  • Het aanreiken / aanleren van compenserende strategieën


Downloads:

Checklist volwassenen AVP

Slechthorendheid