Kristel van Spanje

In 2007 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven.
Tijdens de opleiding is mijn interesse gewekt voor onderwerpen rond pedagogiek en orthopedagogiek. Daarom ben ik een drie jarige Master Pedagogische Wetenschappen in de richting Orthopedagogiek aan de universiteit van Leuven gaan volgen.
Ik heb als orthopedagoog en logopedist gewerkt. Al snel merkte ik dat het werken als logopedist mij meer aansprak, vanwege het contact dat ik opbouw met de kinderen, als ik naast onderzoek ook een lange tijd behandel.
Ik heb ongeveer twee jaar in het speciaal onderwijs gewerkt op de Taalbrug in Eindhoven.
Hierna heb ik zes jaar in de Vroegbehandeling van Kentalis gewerkt in Roermond. Hier werkte ik in de groep en individueel met jonge kinderen met een zeer ernstige achterstand in het begrijpen en/of spreken van taal. Vanwege het intensieve communicatieve klimaat dat in de Vroegbehandeling wordt ingezet, heb ik geleerd Nederlands Ondersteund met Gebaren te kunnen bieden als ondersteuning van het taalbegrip. De kinderen kunnen zich zo ook beter uiten door een gebaar in te zetten als ze zelf het woord nog niet kunnen zeggen. Ook heb ik de cursus ‘Praten doe je met z’n tweeën’ gevolgd, om samen met ouders te kijken of ze hun communicatie met hun jonge kind nog passender kunnen maken. Ik heb ook cursussen gevolgd op het gebied van eet- en drinkproblematiek, uitbreiding van de woordenschat, verbeteren van het fonologisch bewustzijn van jonge kinderen, meertaligheid en Schisis.

Begin 2018 heb ik een zoontje gekregen, wat mijn privésituatie zodanig veranderde dat ik liever dichterbij huis wilde gaan werken. Ook was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Ik besloot te solliciteren bij Esther in de praktijk en werk hier nu met veel enthousiasme. Ik ben blij met deze stap, o.a. vanwege de diversiteit: de kinderen waarmee ik werk, lopen uiteen qua leeftijd, taalniveau en hulpvraag waarmee ze bij de logopedie komen! Ik vind het een uitdaging om voor iedere persoon, jong of oud, een passende behandeling op te zetten waarbij er (spelenderwijs) in een veilige, ontspannen omgeving geleerd kan worden.