Taal

Wij communiceren middels taal. Taal helpt ons om onze boodschap duidelijk te maken en te laten zien wie wij zijn. Als er problemen zijn met de taal, heeft dit gevolgen voor de hele persoon en zijn omgeving.

Taalstoornissen als gevolg van neurologische problematiek

Als gevolg van neurologische aandoeningen kunnen er problemen ontstaan met het spreken, het lezen en/of het schrijven. Samen geven deze talige problemen stoornissen in de communicatie. De ernst en omvang van de problemen zijn onder andere afhankelijk van de plaats en de ernst van het hersenletsel, het vroegere taalvermogen, iemands persoonlijkheid en zijn algehele gezondheid.
Naast het spreken en begrijpen kunnen er problemen zijn met het lezen en schrijven. Het lezen van een boek of het volgen van een ondertiteling op de televisie is vaak moeilijk en soms onmogelijk. Schrijfproblemen maken het bijvoorbeeld moeilijk om gedachten op papier te zetten of om een boodschap te noteren.

Wij zijn onderdeel van:

 

Logo NAH-tuurlijk

 


Download folder Afasie

Download folder Taal- en spraakstoornissen bij dementie

Anderstalig of dialect

Nederlands of Engels verbeteren?
Binnen de praktijk hebben wij ervaring met (jong-)volwassenen die, bijvoorbeeld voor hun werk, de spraak willen verbeteren. Er wordt daarbij gewerkt aan het verbeteren van de spraak en/of taal in het Nederlands.
Ook bieden wij uitspraaktraining van de Engelse taal aan (denk o.a. aan internationale bedrijven, ASML medewerkers, …). Deze begeleiding komt niet voor vergoeding door de zorgverzekering in aanmerking. In sommige gevallen wordt begeleiding vergoed door de werkgever.

Dyslexie

Dit wordt nader toegelicht bij ‘lees- en spellingstoornissen