Wanneer logopedie?

In de rechterkolom staan enkele probleemgebieden vermeld. Hier vindt u informatie per gebied.

Wanneer u denkt problemen te hebben op een van de hier genoemde gebieden, kunt u naar uw huisarts gaan. Hij kan u naar een logopedist verwijzen.
Ook andere specialisten kunnen verwijzen, denk aan KNO-artsen, kinderartsen, neurologen, tandartsen.

Met ingang van augustus 2011 is logopedie ook direct toegankelijk (DTL). U heeft dus niet altijd een verwijsbrief nodig van huisarts of specialist. Het is echter afhankelijk van de zorgverzekeringsmaatschappij waar u bij bent aangesloten, of dit ook voor u geldt. 

Voor vragen kunt u natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met ons!

 

SNEL test:

SNEL staat voor 'Spraak- en taal Normen Eerste Lijn’. De SNEL-vragenlijst bestaat uit 14 vragen over mijlpalen die de lijn volgen van de normale taalontwikkeling. SNEL is bedoeld om globaal zicht te krijgen op de taalontwikkeling van uw kind.
Hieruit komt naar voren of het verstandig is om naar een logopedist te gaan voor nader onderzoek m.b.t. de spraak- en taalontwikkeling van uw kind.

Doe hier de SNEL test

NB. De SNEL-vragenlijst is nog niet uitgetest op grote groepen kinderen. Wetenschappers weten nog niet precies of de conclusie bij alle kinderen klopt. Om te bepalen of de taalontwikkeling van uw kind goed verloopt, is daarom de mening van een deskundige (consultatiebureau arts/verpleegkundige of logopedist) altijd belangrijk en doorslaggevend.